Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oferta - realizacja zadania publicznego: Działalność na rzecz Osób Bezdomnych Łukasz Sobis 2020-05-28 11:02:26
Uchwała Nr XIV/127/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Mateusz Jaworski 2020-05-28 10:14:37
Uchwała Nr XIV/126/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Mateusz Jaworski 2020-05-28 10:12:23
Sesja Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2020 r. Mateusz Jaworski 2020-05-28 10:10:01
Mateusz Jaworski 2020-05-28 07:56:23
Informacja Mateusz Jaworski 2020-05-27 12:53:20
Dostawa laptopów dla szkół na terenie Gminy Resko - II edycja Zdalna szkoła + Łukasz Sobis 2020-05-27 08:15:33
Dostawa i montaż klimatyzacji dla serwerowni i dwóch pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-05-26 12:36:07
Dostawa i montaż klimatyzacji dla serwerowni i dwóch pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-05-26 12:36:00
Dostawa laptopów dla szkół na terenie Gminy Resko - II edycja Zdalna szkoła + Łukasz Sobis 2020-05-26 12:35:17
Mateusz Jaworski 2020-05-26 11:06:17
Dostawa laptopów dla szkół na terenie Gminy Resko - II edycja Zdalna szkoła + Łukasz Sobis 2020-05-26 08:08:42
Dostawa i montaż klimatyzacji dla serwerowni i dwóch pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-05-22 08:13:45
Dostawa i montaż klimatyzacji dla serwerowni i dwóch pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-05-21 13:09:49
Dostawa i montaż klimatyzacji dla serwerowni i dwóch pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-05-21 13:02:53
Dostawa laptopów dla szkół na terenie Gminy Resko - II edycja Zdalna szkoła + Łukasz Sobis 2020-05-21 13:00:19
Dostawa laptopów dla szkół na terenie Gminy Resko - II edycja Zdalna szkoła + Łukasz Sobis 2020-05-21 13:00:04
Interpretacja indywidualna dotycząca opodatkowania farm fotowoltaicznych Mateusz Jaworski 2020-05-21 09:14:59
Zapytanie ofertowe - Dostawa laptopów do szkół - II edycja - dokument usunięty Łukasz Sobis 2020-05-20 13:28:19
Zapytanie ofertowe - Dostawa laptopów do szkół - II edycja - dokument usunięty Łukasz Sobis 2020-05-20 11:07:43
Zapytanie ofertowe - Dostawa laptopów do szkół - II edycja - dokument usunięty Łukasz Sobis 2020-05-20 11:07:11
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Mołstowo, Gmina Resko Łukasz Sobis 2020-05-20 10:29:09
Zapytanie ofertowe - Dostawa laptopów do szkół - II edycja - dokument usunięty Łukasz Sobis 2020-05-20 10:07:11
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za I kwartał 2020 roku Mateusz Jaworski 2020-05-18 09:48:20
Budżet Gminy Resko 2020 Mateusz Jaworski 2020-05-18 09:46:58
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Mołstowo, Gmina Resko Łukasz Sobis 2020-05-14 12:33:51
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną odcinek A-B od kilometrażu 0+0,000km do 0+0,100km Łukasz Sobis 2020-05-14 12:29:56
AZBEST 2020 Mateusz Jaworski 2020-05-13 14:45:32
Zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach tj. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-05-13 07:38:20
ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-05-13 07:36:57
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko Mateusz Jaworski 2020-05-07 14:53:43
podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wydaniu w dniu 20 marca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowa farmy fotowoltaicznej "Resko I" o mocy przyłączeniowej do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gardzin, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie". Mateusz Jaworski 2020-05-07 13:21:12
Zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia, adresowane do stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko Mateusz Jaworski 2020-05-07 13:20:09
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko Mateusz Jaworski 2020-05-07 13:11:31
podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wydaniu w dniu 20 marca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowa farmy fotowoltaicznej "Resko I" o mocy przyłączeniowej do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gardzin, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie". Mateusz Jaworski 2020-05-07 13:09:33
ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 371 obręb Ługowina, położona w gminie Resko." Mateusz Jaworski 2020-05-07 12:55:27
Zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia, adresowane do stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko Mateusz Jaworski 2020-05-07 12:45:35
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko Mateusz Jaworski 2020-05-07 12:44:26
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia o ustanowieniu stron postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 146/1, 149 obręb Łabuń Wielki, gmina Resko", przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" Mateusz Jaworski 2020-05-07 11:25:14
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 146/1, 149 obręb Łabuń Wielki, gmina Resko" przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" Mateusz Jaworski 2020-05-07 11:24:15